Standplads og adgangsvej

Standpladsen er det sted på din grund, hvor sækkestativet eller affaldsbeholderen står. Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen til skel ud mod vejen.

Hvis ikke det er umiddelbart muligt at etablere adgangsvej og eller standplads på ejendommen, som overholder regulativets bestemmelser, kan der søges om at sætte affaldet til vej.

Ansøgning og mere information findes her:

Affald hentes ved vej.

Du kan se en lille film om kravene til standpladsen og adgangsvejen herunder.

Skraldemand

Du finder mere information om standpladsen og adgangsvejen under Pjecer og under Planer og regulativer.


Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.