Priser

Dit affaldsgebyr er sat sammen af:

  • Grundgebyr efter hustype (enfamiliehus, etagebolig eller sommerhus).
  • Den affaldsordning du har fx 180 l beholder eller ugesæk på 110 liter.
  • Genbrugspladsgebyr (obligatorisk)
  • Storskraldsgebyr – storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug.

Derudover kan man tilvælge afhentning af haveaffald og ekstra papirbeholder som ekstra ordninger.

OBS: Containere på 300 og 500 l. kan ikke vælges som nye ordninger. Prisen gælder udelukkende for eksisterende containere.

Næstved Kommune råder over beholdere på 140 l, 180 l og 240 l. Udlevering og ombytning af disse er med i gebyret. Større beholdere/containere skal lejes eller købes hos vognmanden.

Gebyrer 2017
Husholdninger

Virksomheder

Gebyrer 2018
Husholdninger

Virksomheder

OBS: Affaldsgebyret er fra 2017 opdelt i følgende kategorier: selve affaldsordningen, grundgebyr, genbrugspladsgebyr og storskraldsgebyr.

Grundgebyr og genbrugspladsgebyr er begge obligatoriske, og kan ikke fravælges.
Storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug.

Skyldige renter og gebyrer for tidligere år vil være overført til opkrævningen for 2017.

Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at klikke her

OBS: Opkrævning af renovation, som er udsendt i uge 8 indeholder ved en fejl  ikke ejendomsadresse. Du kan enten finde ejendomsadressen ud fra ejendomsnummeret på ejendomsskattebilletten eller ringe til os og bede om at få fremsendt en ny faktura indeholdende de manglende oplysninger.
Du kan kontakte os på følgende telefonnumre 5588 6180 eller 5588 5576

Gebyrer 2016
Husholdninger

Virksomheder

Sagsfremstilling - Affaldsbudget

Gebyrer 2015

Husholdninger

Virksomheder

 


Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.