Tjek på Affaldet

Restmaterialer fra produktionen. Papkasser fra varemodtagelser. Plastfolie fra palleleverancer. Alt dette – og meget mere – har virksomheder faktisk pligt til at sortere og aflevere til genbrug. Værdifulde ressourcer går til spilde, når virksomhedernes affald køres til forbrænding frem for til genbrug.

”Tjek på Affaldet” er en fælles kampagne i Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner som sætter fokus på erhvervslivets affald. Med kampagnen opfordres fremstillingsvirksomhederne i de seks kommuner til at tage et affaldstjek – en online test, som viser, hvor godt virksomheden har styr på sin affaldshåndtering. Testen kan ses på: www.tjekpåaffaldet.dk

Det nytter. Det er praktisk. Det betaler sig.
Sådan lyder kampagnens undertitel. Det nytter nemlig at sortere og genanvende pap, plast, metal, glas m.m. Der tæres mindre på naturens knappe ressourcer og spares på energiforbruget. For eksempel kræver det kun en tiendedel energi at fremstille genbrugsplast. Og ved at genbruge metal, skæres over halvdelen af energiforbruget til fremstilling af metal. Samtidig er det praktisk at få tjek på affaldet, da virksomheden derved opnår bedre orden, hygiejne og pladsudnyttelse. Og afhængigt af affaldstype og mængde kan virksomheden ofte tjene penge på at sortere og sælge fx metal og plast til genanvendelse.

På hjemmesiden www.tjekpåaffaldet.dk kan virksomheder hente inspiration og ideer til bedre affaldshåndtering. Tiltag som endda kan give en økonomisk gevinst for den enkelte virksomhed.

Kampagnen udspringer af de seks kommuners affaldsplaner og gennemføres i samarbejde med AffaldPlus.

 

Har du tjek på affaldet? Tag en online test på www.tjekpåaffaldet.dk og se, hvor god din virksomhed er til at håndtere affald