Næstved Erhverv

Næstved Erhverv står for den direkte erhvervsservice overfor både etablerede virksomheder og iværksættere i Næstved Kommune.
Næstved Erhverv
tilbyder kompetent faglig vejledning og sparring inden for forskellige forretningsrelaterede områder. Herudover planlægger og igangsætter de forskellige initiativer, mentorordninger, netværk og diverse arrangementer indenfor relevante områder for virksomheder og iværksættere.

Foruden den direkte erhvervsservice varetager de også tilbuddet om èn indgang til kommunen i forbindelse med koordinering af diverse myndighedssager, ligesom de har ansvaret for at drive og udvikle erhvervs- og udviklingsprojekter i Næstved Kommune.

Læs mere om Næstved Erhverv på www.naestvederhverv.dk