Gebyr og priser

Du kan læse om de aktuelle gebyr og priser i vores takstblad, som du finder ved at klikke her.

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal tilsvarende betale særskilt for dette.

Du kan ved at klikke her læse mere om takster hos AffaldPlus

Hvis du bruger andre anlæg end disse, kan du finde priser og gebyr på virksomhedens egen hjemmeside.