Forsøg

I 2022 skal vi genbruge 50 % af husholdningsaffaldet. Målet ligger fast. Det står i affaldsplanen, som Næstved Byråd har vedtaget. Hvordan det rent praktisk skal foregå og hvordan vi når målene er vi ved at finde her i 2015 og 2016.

Vi gennemfører derfor forskellige forsøg, for at finde ud af hvilke ordninger vi skal ende med at have i fremtiden.

Forsøgene kører i afgrænsede områder. Hvis du bor i et af områderne, vil du få besked om at der er et forsøg i gang. Bor du ikke i et af områderne, skal du gøre som du plejer med dit affald.

 

Fællesforsøg med AffaldPlus, Vordingborg og Slagelse Kommune i perioden 28/3 – 31/10 2015
Næstved Kommune deltager i forsøget med 2 områder nemlig Vandtårnsparken og Sct. Jørgens Park. I forsøget bliver der indsamlet 7 typer affald: Bioaffald, pap og papir, metal og plast, batterier og dagrenovation. Vi vil have mere affald til genbrug, vi vil redde ressourcer, og vi vil gøre det let for borgerne at sortere. Forsøget skulle derfor gerne føre til mere genbrug i lejligheder og rækkehuse med fælles affaldsindsamling. Hvis vi skal nå målene om mere sortering, skal vi alle blive bedre til at sortere affald. Ikke mindst beboere i større samlede bebyggelser. Her viser tallene nemlig, at der ikke genbruges nær så meget som i fx enfamilie-boliger.

Affaldsordning i haveforeninger fra 15/5
Vi vil gøre det let for medlemmerne i haveforeningerne at komme af med deres affald, og undersøge hvordan man kan få dem til at sortere deres affald. Fire kolonihaver er med i forsøget hvor der er opsat containere til: glas, pap og papir, metal og plast og dagrenovation.

Brugerundersøgelse

Pap med papir i Mogenstrup i perioden 1/7 – 31/12 2015
Forsøget var foreslået af lokalrådenes affaldsgruppe. Forsøget gik ud på at indsamle pap sammen med papir. Kan det lade sig gøre, bliver der afleveret mere til genbrug og hvilken kvalitet og værdi får det?

Brugerundersøgelse

Storskraldsordning i Dyssegårdsparken fra 1/9
Dyssegårdsparken haft deres egen indsamling af storskrald. I forsøget blev storskraldet hentet fast 1 gang pr. måned. Midt mellem to afhentninger havde beboerne mulighed for at melde at de gerne ville have hentet storskrald. Forsøget skulle vise hvordan vi får samlet mest ind til genbrug.

Brugerundersøgelse

Forsøg med indsamling af haveaffald i Fensmark
Husstandene i Fensmark blev udvalgt til et forsøg med indsamling af haveaffald. Fensmark var under forsøget delt i to områder, hvor den ene halvdel får hentet haveaffald med kran/grab og den anden halvdel i papirsække/beholdere.

Du kan fordelingen af områderne herunder:

Vest: Kran/grab

Øst: Papirsække/beholder

Formålet med forsøget var, at få viden om hvoirvidt en udvidet haveaffaldsordning med afhentning af haveaffald med kran/grab ville være efterspurgt og til hvilken pris det kunne gøres for. Samtidig ønskede vi at finde ud af, om beholdere til haveaffaldet ville være eftertragtet.

Brugerundersøgelse

 

 

Forsøg med indsamling af affald i Grundejerforeningen Stølsgården

Grundejerforeningen Stølsgården (Krageholmsvej og Stølsgårdsvej) havde sagt ja til at deltage i et forsøg med indsamling af affald ved to fælles affalds-øer. I forsøget skulle beboerne aflevere alt deres affald i affalds-øerne. Der vblev ikke hentet affald hos den enkelte husstand. Affalds-øerne lå ved Krageholmsvej og ved Stølsgårdsvej lige ved postkasserne.  

Formålet med forsøget var, at få erfaring med hvordan en fremtidig affaldsordning i sommerhusområdet kan være. Hvad vil en fælles affaldsløsning koste? Hvor meget kan den enkelte spare? Kan man opnå en bedre sortering af affaldet så det kan genbruges, vil det skabe mindre slid på vejene og en mindre miljøbelastning ved denne fælles ordning?

Forsøget skulle også vise tilfredsheden med ordningen. Resultatet af forsøget blev brugt til at vurdere og fastlægge de fremtidige ordninger i sommerhusområdet.

Brugerundersøgelse


Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.