Borgerinddragelse

Inddragelse ikke opdragelse 

I affaldsplanen har vi høje mål om sortering. I 2022 skal vi genbruge 50 % af affaldet. I dag genbruger vi 21 %. Målet ligger fast. Det står i affaldsplanen, som Næstved Byråd har vedtaget. Hvordan det rent praktisk skal forgå, skal planlægger vi i 2015-2016. 

Vi har brug for din hjælp for at nå i mål. Du kan hjælpe med at sortere mere og genbruge. Dette er nemlig afgørende for, at Næstved Kommune kan opfylde Affaldsstrategien og nå målene i den kommunale affaldsplan. Du bliver derfor involveret i planen, og vi vil gerne lytte til din mening og dine behov.

"Vi inddrager borgerne så tidligt, at de har reel mulighed for at komme med idéer og forslag, inden affaldsordningerne er fastlagt. Det gør vi bl.a. ved at samarbejde med lokalrådene, som kommer med forslag og idéer til os. De er vores bindeled til lokalsamfundene og sikrer borgerne en reel indflydelse," siger Hanne Stensen Christensen, centerchef for Miljø og Natur i Næstved.

 

Billede af lokalrådenes affalsgruppe

 

Der findes ikke affald – kun ressourcer 

I november 2014 havde Næstved Kommune inviteret alle lokalrådene til et møde omkring etablering af et muligt samarbejde omkring affald. Lokalrådene var meget aktive og besluttede på dette møde at lave en affaldsgruppe. Affaldsgruppen har 5 medlemmer som lokalrådene selv har udpeget. Agenda 21 og Klimarådet er også repræsenteret i gruppen.

Gruppen består af: Curtie Fugl (Fensmark Lokalråd), Lissi Clausen (Lille Næstved Lokalråd), Varnny Mattson (Fladså Lokalråd), Henning Lykke Petersen (Agenda 21 og Klimarådet), Anne Wrist Sørensen (Lokalrådet for Næstved Vesteng) og Claus Holm Larsen (Glumsø Lokalråd) - ikke med på billedet.

Referat af møde i affaldsgruppen den 26.02.15
Referat af møde i affaldsgruppen den 21.05.15
Referat af møde i affaldsgruppen den 20.08.15

Team Affald har udarbejdet en strategiplan for borgerinddragelse i forbindelse med gennemførelsen af affaldsplanen. Planen er godkendt i Teknisk Udvalg. 
Her kan du læse Strategiplan for borgerinddragelse.pdf.

 

 


Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.