Metalemballage

MEtal, konservesdåser, foliebakker, bunden fra fyrfadslys, øldåser, sodavandsdåser

Dåser og metalemballage afleverer du til storskrald, i kuberne der er i din bebyggelse eller på genbrugspladserne. 

Du skal rengøre dåserne for eventuelle madrester, inden du afleverer dem. 

Alt øvrigt metal afleverer du på genbrugspladserne. 


Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.