HaveaffaldBehold haveaffaldet i haven
Haveaffald hører hjemme i haven. Her gør det mest gavn, og du og miljøet sparer køreturen til genbrugspladsen.
Vi anbefaler derfor, at du komposterer dit haveaffald hjemme i haven.

Under Pjecer finder du nyttig information om kompost.

Få hentet dit haveaffald
Hvis du ikke har mulighed for at beholde dit haveaffald i haven, kan vi hente det mod betaling. Tilmeld dig på Min Side.

Når du er tilmeldt, henter vi dit haveaffald 1 gang om måneden fra og med april til og med november (8 gange).

Stil haveaffaldet ud til vejen senest kl. 7.00, den dag vi henter det. Hvis du er tilmeldt haveaffaldsordningen, kan du på Min Side se, hvornår vi henter haveaffald hos dig.

•    Du skal bundte haveaffaldet, lægge det i papirsække eller i en beholder/container. Hvis du vælger en beholder/container til affaldet, skal du selv leje eller købe denne hos vognmanden. Papirsække sælges i de fleste byggemarkeder
    og havecentre.
•    Du kan aflevere 6 enheder per gang. 1 enhed svarer til 1 bundt, 1 sæk eller ca. 100 liter i beholder/container.
•    Bundter må højst være 1 meter lange.
•    Grene må højst være 10 cm tykke.
•    Rødder og stød tager vi ikke med som haveaffald.

Haveaffaldsordningen koster 224,87 kr. i 2018.

Genbrugsplads
Du kan også aflevere dit haveaffald på genbrugspladserne.

Brænd ikke dit haveaffald
I byzone og sommerhusområder må private grundejere ikke afbrænde haveaffald.

I landzone må private grundejere afbrænde mindre mængder tørt haveaffald fra den 1. december til den 1. marts.

Mere information
Under Pjecer finder du mere information om haveaffald og kompost.

Forsøg med indsamling af haveaffald i Fensmark
Husstandene i Fensmark er blevet udvalgt til et forsøg med indsamling af haveaffald. Fensmark er under forsøget delt i to områder, hvor den ene halvdel får hentet haveaffald med kran/grab og den anden halvdel i papirsække/beholdere.

Formålet med forsøget er, at få viden om en udvidet haveaffaldsordning med afhentning af haveaffald med kran/grab vil være efterspurgt og til hvilken pris det kan gøres for. Samtidig ønsker vi at finde ud af, om beholdere til haveaffaldet vil være eftertragtet.

Læs mere om indsamling af haveaffald i Fensmark


Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.