Grønt affald

grøntsager, frugt, salat, gulerodstoppe, kartoffelskræller, kaffegrums, teblade, nøddeskaller, æggskaller, strøelse fra kæledyr

Frugtrester, kartoffelskræller og andet grønt affald kan gøre nytte i haven som kompost. 

Vi anbefaler alle haveejere at få en kompostbeholder til det grønne affald. Den passer næsten sig selv, sparer plads i skraldespanden og laver fin kompost, som giver næring til haven.

Min Side kan du bestille en kompostbeholder. Kompostbeholderen er gratis. Du kan bestille en kompostbeholder per ejendom.

Under Pjecer finder du mere information om kompost. 

 

Køkkenkværn

I Næstved Kommune er det ikke tilladt at installere køkkenkværne*. Det er politisk bestemt hvordan du skal komme af med dit affald læs evt. mere her Regulativ for husholdningsaffald.

*En køkkenkværn er et elektrisk køkkenredskab, der findeler organisk affald fra madlavningen. Køkkenkværnen installeres på køkkenvaskens afløb og kværner madaffaldet. Fra køkkenvasken skylles det kværnede madaffald via kloaksystemet ud til rensningsanlægget.

 

Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.