Farligt affald

Malingrester, spraydåser, kemikalier

Farligt affald er affald, der kan gøre skade på miljøet, hvis det ikke får den rigtige behandling. Det kan være maling, kemikalier og spraydåser.

Farligt affald skal du aflevere på genbrugspladserne. 

Brug den originale emballage
Du skal helst aflevere farligt affald i den originale emballage. Har du ikke den, skal du skrive tydeligt på emballagen, hvad den indeholder. 

I Affaldsvejviseren til højre kan du se, om dit affald er farligt affald. 


Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.