Fritagelse

Du kan søge om dispensation til delvis eller fuld fritagelse for dagsrenovationsordningen.

Delvis fritagelse
Du kan søge om delvis fritagelse for affaldsgebyr, hvis du er flyttet fra din ejendom, der er sat til salg.
Delvis fritagelse indebærer at der fortsat betales grundgebyr.

Fuld fritagelse
Private borgere og grundejere kan ikke fritages for dagrenovationsordningen; dog kan der, i særlige tilfælde dispenseres herfra. Du kan søge om fuld fritagelse, hvis: 

- Ejendommen er ubeboet på grund af midlertidig fraflytning i minimum 6 mdr. 

- Ejendommen er brændt ned (ejendommens tilstand skal være registreret i BBR)

- Ejendommen er revet ned (ejendommens tilstand skal være registreret i BBR)

Du kan søge om dispensation via affald@naestved.dk


Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.