Dagrenovation

Køkkenaffald, emballage, æggeskaller, kartoffelskræller, brød, chokoladepapir, juicebrikker, mælkekartoner

Dagrenovation fra helårsboliger
Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når grønt affald, affald til genbrug og farligt affald er sorteret fra. Det er for eksempel mælkekartoner, pizzabakker og engangsbleer.

I Affaldsvejviseren til højre kan du se, om dit affald er dagrenovation.

Find din boligtype
Du kan vælge mellem forskellige affaldsløsninger til din dagrenovation. Dine valg afhænger af din boligtype, og hvor du bor i kommunen. Du kan tjekke din ordning Min side. De forskellige boligtyper og tilhørende ordninger kan du se i menuen til venstre.


Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.