Det nytter

Når du sorterer affaldet, gavner du både miljøet og økonomien i affaldsordningerne. 
 
 
En meget stor del af affaldet går til genbrug. Det kan være glas, som bliver smeltet om til nyt glas eller tøj og møbler, som genbrugsbutikkerne får. 
 
En del af affaldet går til forbrænding hos AffaldPlus. Her bliver affaldet til el og varme. 
 
En mindre del af affaldet kræver en særlig behandling, fordi det ellers kan gøre skade på miljøet. Når du afleverer dit affald korrekt sørger vi for, at det får en miljørigtig behandling. 
 
I Affaldsvejviseren til højre kan du se, hvordan du afleverer affaldet på den rigtige måde. 
 
Skab mindre affald
Danmark er et af de lande i verden, der producerer mest affald pr. indbygger. Den statistik kan du være med til at ændre. 
 
Gør det til en sport at skabe så lidt affald som muligt.
  • Køb kun de ting ind, som du har brug for.
  • Brug rester fra madlavningen i nye retter.
  • Lav kompost af det grønne affald fra køkkenet. 
  • Reparer tøj og andre ting, der er gået i stykker. 
  • Sælg dine brugte ting eller forær dem væk. 

Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.