Afbrænding af haveaffald - Sankthans

Det er tilladt at brænde haveaffald i både landzone, byzone og sommerhusområde fredag den 23. juni.

Generelt for afbrænding
Haveaffald skal først og fremmest afleveres til kompostering - enten på haveaffaldspladsen på genbrugspladsen eller ved hjemmekompostering i egen have.

I byzone og sommerhusområder må private grundejere ikke brænde haveaffald. I landzone må private grundejere brænde mindre mængder tørt haveaffald fra den 1. december til den 1. marts.

Afbrænding af haveaffald må dog kun finde sted, hvis det kan ske uden gener for naboejendomme og følger brandmyndighedens gældende anvisninger.


Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.